Kasa fiskalna w 2023- kto musi ją mieć?

kasa fiskalna w 2023- kto musi ją mieć?

Kasa fiskalna w 2023- przepisy
Table of Contents

  Kasa fiskalna- przepisy

  Głównym aktem prawnym, który normuje posiadanie kas fiskalnych przez polskich przedsiębiorców jest rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co do zasady, jeśli w niniejszym rozporządzeniu nie znajduje się zapis zwalniający z obowiązku posiadania kasy, przedsiębiorca po prostu musi z niej korzystać.

  Kto zawsze musi mieć kasę fiskalną?

  Dostawcy:

  1. Gazu płynnego
  2. Części do silników (CN 8409 91 00 oraz CN8409 99 00)
  3. Silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN8407 i CN8408)
  4. Nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707)
  5. Przyczep oraz naczep (CN8716 10, CN8716 31 00 ex CN8716 39, CN 8716 40 00) i kontenerów (CN 8609 00)
  6. Części przyczep, naczep i innych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90)
  7. Części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i CN 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobow0-towarowymi oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodwych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych
  8. Komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11)
  9. Sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)
  10. Wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  11. Zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
  12. Wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN
  13. Wyrobów tytoniowych (CN 2401, CN 2402, CN 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
  14. Napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
  15. Perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10 i CN 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

  Przedsiębiorcy świadczący usługi:

  1. Przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  2. Taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą
  3. Naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania
  4. W zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  5. W zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
  6. W zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  7. Prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia
  8. Doradztwa podatkowego
  9. Związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  10. Fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
  11. Kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
  12. Związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
  13. Mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej)

  Kasa fiskalna- limity

  Jak czytamy w § 3 rozporządzenia, podatnicy, których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła 20 000 złotych w ciągu roku, są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania. Warto jednak zaznaczyć, że ten przywilej ma ograniczenie czasowe- ostateczna data to 31.12.2023.

  Z limitu wyłączona jest sprzedaż nieruchomości, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych.

  Kasa fiskalna- zwolnienie podmiotowe

  Podobnie jak w przypadku podatku VAT, z obowiązku zwolnienia z ewidencji można korzystać zarówno na polu przedmiotowym, jak i podmiotowym. Usługi nieobjęte ewidencjonowaniem to:

  • Czynności notaraialne
  • Usługi telekomunikacyjne
  • Usługi elektroniczne, o ile podatnik jednocześnie oferuje usługi telekomunikacyjne
  • Usługi ubezpieczeniowe i finansowe
  • Obsługa nieruchomości, o ile całość usług zostanie udokumentowana fakturą
  • Sprzedaż wysyłkowa, o ile nie ma możliwości odbioru towaru stacjonarnie oraz płatności realizowane są na odległość

  Cały katalog usług zwolnionych z ewidencjonowania znajduje się w załączniku do omawianego przez nas rozporządzenia

  Ile kosztuje kasa fiskalna?

  Każda kasa fiskalna będzie wyceniona w inny sposób- na rynku możemy spotkać zarówno bardzo tanie, jak i nieco droższe modele, a różnice w cenach potrafią sięgnąć kilku tysięcy złotych. Należy jednak założyć, że podstawowa kasa fiskalna w 2023 kosztuje około 1500 złotych brutto. Dodatkowo, trzeba liczyć się z kosztem fiskalizacji. Przegląd kasy kosztuje z kolei 250 złotych i należy go wykonywać co 2 lata.

  Kasa fiskalna- ulga na zakup

  By zachęcić podatników do ewidencjonowania sprzedaży, wprowadzono specjalny program dopłat. Przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot nawet 90% ceny netto urządzenia, jednak nie więcej niż 700 złotych. W praktyce zatem, ulga obniża koszt urządzenia o około 50-60%.

  W przypadku działalności, w których wykorzystywana jest więcej niż jedna kasa fiskalna, można skorzystać z dofinansowania kilkukrotnie, jednak trzeba spełnić kilka warunków:

  • będziesz wykorzystywać każdą z kas objętych ulgą
  • wprowadzenie urządzeń odbędzie się w terminie krótszym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży

  Po jakim czasie trzeba wymienić kasę fiskalną?

  Co do zasady, kasa fiskalna może pomieścić nieco ponad 1800 dobowych raportów sprzedaży. Jeśli świadczysz usługi 7 dni w tygodniu, urządzenie będzie działało przez 5 lat.

  Kasa fiskalna online

  Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, w ciągu ostatnich 2 lat wielu przedsiębiorców musiało wymienić swoje urządzenia rejestrowe na nowsze. Tym, co odróżnia kasy tradycyjne od tych online jest sposób generowania raportów. Nowsze urządzenia automatycznie informują Ministerstwo Finansów (za pośrednictwem drogi elektronicznej) o wszystkich dokonanych transakcjach.

  Poprzedni

  Ile kosztuje księgowość? Ceny usług rachunkowych w 2023 roku

  Następny
  Jaka spółka będzie najlepsza?

  Rodzaje spółek w Polsce- z o.o., jawna, cywilna czy prosta spółka akcyjna?

  Sprawdź także
  Total
  0
  Share