Jak założyć firmę w 2023 roku? Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak założyć firmę w 2023 roku? Jednoosobowa działalność- rejestracja firmy przez internet

Jako, że jest to nasz pierwszy wpis na Portalu, zdecydowaliśmy się wytłumaczyć Wam krok po kroku, jak założyć firmę w Polsce. W tej części zajmiemy się najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu w naszym kraju, czyli jednoosobową działalnością gospodarczą, natomiast później, przejdziemy do tematu spółek.

Spis treści

  Kto może otworzyć działalność gospodarczą?

  Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli wymagań stawianych przez ustawodawcę. By założyć firmę, musisz:

  • Być pełnoletni, czyli zazwyczaj mieć więcej niż 18 lat
  • Być obywatelem Polski, państwa członkowskiego UE lub mieć tytuł, który uprawnia Cię do prowadzenia działalności, na przykład zezwolenie na pobyt stały

  Jak widać, wymagania formalne dotyczące JDG nie są zbyt rozbudowane. Nie ma górnej granicy wieku, obostrzeń związanych ze statusem osoby karanej lub wykształceniem, choć do tego przejdziemy za chwilę.

  Kiedy muszę założyć firmę?

  Według definicji, działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Oznacza to, że co do zasady, jeśli chcesz prowadzić na przykład sklep i figurować jako jego właściciel, musisz zarejestrować firmę.

  Musisz założyć firmę jeśli:

  • Chcesz świadczyć usługi lub wytwarzać dobra klientom indywidualnym
  • Dobra lub usługi są przez Ciebie sprzedawane w sposób ciągły, na przykład przez kilka miesięcy
  • Przychody z Twojego biznesu przekroczyły lub przekroczą 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1745 złotych w pierwszym półroczu 2023 roku
  • Planujesz prowadzić działalność regulowaną, jak na przykład sprzedaż paliw
  • Planujesz sprzedawać towary lub usługi, które objęte są obowiązkowym podatkiem VAT
  • Chcesz wykonywać działalność w ramach spółki cywilnej

  Kiedy nie muszę mieć firmy?

  Są jednak przypadki, kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić wówczas, gdy spełnisz wszystkie poniższe warunki jednocześnie:

  • Twoje przychody w żadnym miesiącu nie przekroczą 1745 złotych miesięcznie, a od lipca 2023 roku 1800 złotych miesięcznie
  • Nie wykonujesz działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej
  • Nie prowadzisz działalności regulowanej
  • W ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziłeś firmy

  Osobną kategorią przedsiębiorców są rolnicy. Z obowiązku rejestracji w CEIDG jest się zwolnionym również wtedy, gdy przychody pochodzą z:

  • działalności agroturystycznej rolników
  • produkcji wina przez rolników
  • rolniczego handlu detalicznego

  Dlaczego warto rozważyć działalność nierejestrowaną? Przede wszystkim ze względu na duże oszczędności. Brak wpisu w CEIDG oznacza zwolnienie ze składek na ZUS, a to w dłuższej perpspektywie oznacza nawet 20 tysięcy złotych oszczędności każdego roku.

  Kiedy założyć firmę?

  Odpowiedź na to pytanie może wydawać się oczywista, jednak w rzeczywistości, jest trochę inaczej. Jeśli założysz działalność pierwszego dnia miesiąca, z ulgi na start skorzystasz przez 6 miesięcy, natomiast w innych przypadkach, będzie to jeden dzień więcej. Można zatem przyjąć, że najbardziej opłaca się założyć firmę 2 dnia miesiąca.

  Jak założyć firmę przez internet?

  Wbrew powszechnej opinii, zakładanie działalności gospodarczej wcale nie jest przesadnie skomplikowane. By założyć firmę, musisz wejść w kreator wpisów do CEIDG, a następnie wypełnić wniosek. Twoim oczom ukarze się taki widok:

  Jak założyć firmę w 2023? Zakładanie JDG- widok strony rządowej

  Z oczywistych względów nie możemy pokazać tej procedury, dlatego poprzestaniemy na szczegółowym opisie kroków.

  Nazwa firmy

  Na początku, zostaniesz poproszony o podanie informacji dotyczących Ciebie, jako przyszłego przedsiębiorcy. Musisz podać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel oraz nazwę zakładanej firmy. Co bardzo ważne, muszą się w niej znaleźć Twoje personalia, natomiast dodatkowe słowa w nazwie nie są obowiązkowe. Oto kilka przykładowych nazw dla firm:

  • Organizacja Eventów Marcin Nowak
  • Best Events Marcin Nowak
  • Marcin Nowak
  • Best Event Organizacja Eventów Marcin Kamil Nowak

  Ważnym jest, by imię i nazwisko były wpisane w mianowniku i bez błędów, choć wszystkie litery mogą duże albo małe. Więcej informacji znajdziesz na stronie rządu, która, o dziwo, zaskakuje konkretnością.

  Adres

  Równie ważną informacją jest adres prowadzenia działalności. Jeśli świadczysz swoje usługi wyłącznie w jednym miejscu, na przykład w swoim gabinecie lekarskim, sprawa jest bardzo prosta- po prostu wpisujesz adres.

  A co z firmami, które świadczą usługi u klientów, w kilku miejscach lub ich siedziba nie jest określona? Na szczęście nie musisz zgłaszać stałego miejsca wykonywania działalności, jak również masz prawo do wpisania kilku miejsc, Ustawodawca zapewnił w tym zakresie dużą dowolność, ale z doświadczenia możemy przyznać, że podanie adresu jest bardzo wygodne przy zakupach na firmę.

  Uwaga! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, którą zgłaszasz jako adres prowadzenia działalności gospodarczej. Tytułem jest:

  • Prawo własności i współwłasności
  • Prawo wieczystego użytkowania gruntu
  • Spółdzielcze prawo własnościowe
  • Dzierżawa
  • Najem
  • Użyczenie

  Więcej na temat miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdziesz na stronie rządowej.

  Kod PKD

  PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności jest zbiorem kodów, które opisują wszystkie działalności gospodarcze w Polsce. Po pierwsze, ma to ogromne znaczenie statystyczne- GUS, Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy przetwarzają te informacje chociażby do szacowania wpływów z podatków. To jednak nie wszystko- niektóre kody PKD uniemożliwiają korzystanie z różnych form opodatkowania (np. karta podatkowa i ryczałt), inne obligują Cię do zostania płatnikiem podatku VAT lub korzystania z kasy fiskalnej, a jeszcze inne wymuszają na Tobie uzyskanie koncesji czy pozwolenia, na przykład na handel bronią palną.

  W formularzu znajduje się rubryka na kod główny, czyli taki, który dotyczy największego źródła przychodu Twojej firmy, natomiast dodatkowo możesz wpisać dowolną ilość innych kodów. Oczywiście możesz je w każdej chwili zmienić i choć organy państwowe zniechęcają do wpisywania kodów “na zapas”, nie jest to przesadnie szkodliwa praktyka.

  Forma opodatkowania

  Co do zasady, jeśli chcesz założyć firmę, musisz być gotowy na płacenie podatku dochodowego. Choć w tej materii masz niewielkie pole do manewru, masz pewną dowolność w kwestii wyboru formy opodatkowania. W formularzu możesz wybrać:

  • Podatek na zasadach ogólnych, czyli tak zwaną skalę podatkową (12%, a potem 32%)
  • Podatek liniowy, czyli 19%
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Domyślnym wyborem jest podatek na zasadach ogólnych i w dużej części przypadków jest on uzasadniony, bowiem przysługuje wiele ulg z nim związanych. Już niebawem pojawi się wpis, w którym zajmiemy się wyborem formy opodatkowania.

  VAT

  Co do zasady, jako przedsiębiorca musisz zarejestrować się do VAT. To odrębne od PIT zobowiązanie, które w teorii nie obciąża Cię finansowo, a Twoim zadaniem jest jedynie odprowadzanie pieniędzy, które zostawili u Ciebie Twoi klienci. Z obowiązku rejestracji w VAT jesteś zwolniony jeśli:

  • Twoja roczna sprzedaż nie przekracza 200 tysięcy złotych rocznie (proporcjonalnie do ilości dni, w które prowadzisz działalność w danym roku podatkowym)
  • Sprzedajesz wyłącznie te towary i usługi, które są zwolnione z VAT (np. usługi medyczne czy psychologiczne)

  Księgowość

  Jako przedsiębiorca, jesteś zobowiązany do prowadzenia dokumentacji księgowej. Musisz zbierać i uwzględniać w rozliczeniach, faktury, faktury uproszczone, rachunki czy ewidencje, jednym słowem wszystko, co dotyczy przychodów i kosztów uzyskania przychodu Twojej firmy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że w pierwszym roku nie uzyskasz równowartości 2 milionów euro przychodu, dlatego masz możliwość korzystania z uproszczonej formy księgowości, czyli książki przychodów i rozchodów dla podatku na zasadach ogólnych i liniowego, oraz ewidencji przychodów dla ryczałtu.

  W trakcie tworzenia wpisu do CEIDG pojawi się też możliwość wybrania podmiotu, który świadczy Ci usługi księgowe. Jeśli zamierzasz zajmować się rachunkowością samemu, zaznacz stosowną odpowiedź.

  Rachunek bankowy

  Skoro chcesz założyć firmę przez internet, najprawdopodobniej posiadasz konto w banku, bo jest to najprostszy sposób na autoryzację wpisu, który właśnie wypełniasz. Polskie prawo nie obliguje Cię do korzystania z rachunku bankowego, choć z pewnością bardzo ułatwia on prowadzenie biznesu i jest on konieczny do wykonywania niektórych płatności oraz płacenia podatku VAT.

  Jeśli z jakiegoś powodu musisz mieć konto w banku, warto zastanowić się nad otworzeniem osobnego rachunku firmowego. Osobiście polecamy produkty MBanku, jednak obecna oferta większości instytucji jest bardzo zbliżona pod kątem warunków.

  Jeśli doceniasz naszą pracę i szukasz konta, możesz nas wesprzeć. Wpisz nasz identyfikator poleceń: advicomp2023, gdy będziesz zakładać konto. Najwygodniej otworzysz je z tego linku .

  ZUS

  Następne informacje, które musisz umieścić we wpisie dotyczą ubezpieczeń społecznych. Jako przedsiębiorca, musisz płacić składki na:

  • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
  • ubezpieczenie zdrowotne

  Jeśli chcesz założyć firmę po raz pierwszy, lub nie prowadzisz działalności od 60 miesięcy i nie planujesz świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwsze pół roku, możesz skorzystać z ulgi na start. W takim przypadku, obowiązuje Cię tylko składka zdrowotna. Po tym czasie, możesz z kolei płacić składki od preferencyjnej podstawy.

  Pełnomocnictwa

  Jeśli chcesz założyć firmę na siebie, ale planujesz współpracę na przykład z małżonkiem, możesz uczynić go pełnomocnikiem, dając mu uprawnienia na przykład do zawierania umów, reprezentowania Cię w sądach lub do przyjmowania płatności

  Co dalej?

  Zrobiłeś już wszystko, by założyć firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli nie masz numeru NIP, zostanie on przydzielony w ciągu 1 dnia roboczego, natomiast numer REGON otrzymasz w ciągu tygodnia. Do wystawiania faktur wystarczy Ci tylko NIP, dlatego możesz działać już następnego dnia.

  Następny
  ryczałt

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- co musisz o nim wiedzieć?

  Sprawdź także
  Total
  0
  Share