“Budowlanka”- najważniejsze przepisy dla branży budowlanej

"Budowlanka"- najważniejsze przepisy dla branży budowlanej

Prowadzisz firmę z branży budowlanej i masz pytania odnośnie przepisów? Doskonale trafiłeś. Niniejszy artykuł to zbiór odpowiedzi na najczęstsze pytania odnośnie budowlanki. By ułatwić sobie szukanie informacji, zachęcamy do skorzystania ze spisu treści, który znajduje się tuż pod ilustracją tytułową.

"Budowlanka"- najważniejsze przepisy dla branży budowlanej

1. Budowlanka a ryczałt

Zgodnie z art. 12 ust. 6 pkt a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, usługi budowlane objęte są stawką podatku w wysokości 5,5%. Według ustawy, za usługi budowlane rozumie się zarówno wznoszenie budynków, jak i przebudowy, remonty i rozbiórki.

Warto przy tym pamiętać, że w wielu przypadkach, ryczałt nie będzie opłacalny. Dzieje się tak wtedy, gdy koszty uzyskania przychodu są wysokie, na przykład ze względu na konieczność zatrudnienia wielu pracowników i podwykonawców. Z grubsza możemy założyć, że ryczałt opłaca się wtedy, gdy marża przekracza 30, a najlepiej 40%.

Więcej na temat ryczałtu (w tym również stawek) znajdziesz w naszym artykule “Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2. Forma spółki dla branży budowlanej

Choć budowlanka w dużej mierze opiera się na jednoosobowych działalnościach gospodarczych i małych firmach, widzimy sukcesywny wzrost liczby spółek w tej branży. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na spółki cywilne, jawne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdzieniegdzie pojawiają się także spółki komandytowe, choć nie jest to popularny wybór.

Szczególnie interesującym wyborem wydaje się być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością połączona z jednoosobową działalnością gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów. W takiej sytuacji, przedsiębiorca staje się podwykonawcą na rzecz własnej spółki, niejako “zostawiając” w niej koszty uzyskania przychodu.

Więcej na temat spółek przeczytasz w naszym artykule na ten temat.

3. Dotacje na start firmy budowlanej

Budowlanka, podobnie jak wiele innych branż, wymaga od przedsiębiorcy odpowiedniego kapitału na start. Do najczęstszych zakupów należą: samochody dostawcze i ciężarowe, narzędzia, artykuły BHP i niektóre materiały. Na szczęście początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na pewne wsparcie- na przykład z powiatowego urzędu pracy. Choć warunki zależą od konkretnego samorządu, zazwyczaj udziela się dofinansowania w wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli około 40 tysięcy złotych. Czy taka kwota jest wystarczająca? Zazwyczaj nie, choć może okazać się bardzo pomocna. Więcej na temat tej formy pomocy można przeczytać na stronie poradnikprzedsiebiorcy.pl

Co jakiś czas pojawiają się także dotacje finansowane ze środków unijnych. Zasady ich przyznawania są bardzo podobne do tych, które udzielane są z urzędów pracy. Główna różnica polega na podziale środków- wypłacane są w kilku ratach.

4. BHP w budowlance- odpowiedzialność przedsiębiorcy

Niestety, budowlanka jest branżą z jednym z najwyższych odsetków wypadków przy pracy. Pojawia się zatem pytanie- kiedy odpowiedzialność spada na przedsiębiorcę i jak się przed nią ochronić?

Budowlanka- dźwigi przedsiebiorca.biz

Najważniejszym aktem prawnym, który określa zasady BHP w branży budowlanej jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z przepisami, pracodawca musi zapewnić:

 • Zbiorowe środki ochronne (w pierwszej kolejności)
 • Zabezpieczenia głowy (kaski i hełmy), używane w przypadku ryzyka spadnięcia przedmiotów z wysokości
 • Zabezpieczenia twarzy i oczu (maski, gogle, osłony, okulary), używane, gdy istnieje ryzyko podrażnienia oczu różnymi substancjami
 • Zabezpieczenia słuchu (nauszniki, kładki przeciwhałasowe, hełmy) używane w warunkach podwyższonego natężenia hałasu
 • Zabezpieczenia rąk (rękawice, ochranicze) używane przy pracach zagrażających urazem rąk
 • Zabezpieczenia nóg (buty ze wzmocnionymi podeszwami i noskami) używane gdy prace prowadzone są w błocie, wilgoci, wysoką lub niską temperaturą i w otoczeniu ostrych przedmiotów
 • Odzież ochronną, używaną przy pracach z użyciem chemikaliów, w otoczeniu błota i wody oraz w podwyższonych i obniżonych temperaturach
 • Sprzęt chroniący przed upadkami, używany przy pracach na wysokościach, rusztowaniach i w kanałach

Pracodawca jest także zobowiązany do konserwacji i prania środków ochrony. W trakcie pracy, kierownik robót powinien monitorować użytkowanie środków ochrony.

5. Budowlanka a leasing

Wielu przedsiębiorców z branży potrzebuje zewnętrznego finansowania pewnych zakupów. Choć wiertarki, ubijarki czy szlifierki są w dość przystępnych cenach, realizacja wielu zleceń wymaga korzystania z takich maszyn jak koparka, pompa do betonu czy podnośnik koszowy, a te urządzenia niejednokrotnie wyceniane są na setki tysięcy złotych. Przydatne są także samochody, których wartość zwykle przekracza 50 tysięcy złotych. Na szczęście, większość z tych środków trwałych można finansować leasingiem, jednak na pewnych zasadach:

 1. Zwykle, wiek maszyny nie może przekraczać 5 lat, choć zdarzają się firmy, które leasingują nawet 15 letni sprzęt
 2. Wpłata wstępna na maszyny budowlane zwykle zawiera się w przedziale 1-10%, na samochody od 10 do 30%.
 3. Czasami występują raty sezonowe
 4. Finansowanie trwa zwykle do 5 lat

6. Budowlanka- PKD usług budowlanych

Polska Klasyfikacja Działalności zawiera aż 3 działy związane z budownictwem (sektor F). Są to:

 • Dział 41- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 • Dział 42- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • Dział 43- Roboty budowlane specjalistyczne

Dział 41

Dział 41 obejmuje usługi związane z szeroko pojętym wznoszeniem i ulepszaniem budynków. Kody z tego działu pasują do większości firm z branży budowlanej.

KodNazwa kategoriiOpis dodatkowy
41.1Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.10Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.10.Z
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Podklasa obejmuje: realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży
Podklasa nie obejmuje: robót budowlanych związanyuch ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z,
działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1
41.2Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychGrupa obejmuje wznoszenie kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, na własny rachunek lub na zlecenie. Część robót budowlanych, a czasem nawet cała praca może być zlecona podwykonawcom.
41.20
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPodklasa obejmuje:
– wznoszenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, w tym wieżowców
– wznoszenie budynków niemieszkalnych, takich jak budynki przemysłowe (fabryki, warsztaty, montownie), budynki szpitali, szkół, budynki biurowe, hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje, budynki lotnisk, kryte obiekty sportowe, garaże parkingowe, w tym podziemne, magazyny, budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
– montaż i wznoszenie budynków z prefabrykatów w określonym miejscu
– przebudowę lub remont już istniejących budynków mieszkalnych
Podklasa nie obejmuje:
– wznoszenia obiektów przemysłowych z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99Z
– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi (grupa 71.1)
Budowlanka- tabela PKD p.1

Dział 42

Dział 42 dotyczy inżynierii lądowej i wodnej- na przykład drogownictwa, energetyki

KodNazwa kategoriiOpis dodatkowy
42.1Roboty związane z drogownictwem (budowa dróg kołowych i szynowych)
42.11Roboty związane z drogownictwem (budowa dróg i autostrad)
42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostradPodklasa obejmuje:
roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,
roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach,wiaduktach lub w tunelach:
układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,
malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,
instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,
roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.
Podklasa nie obejmuje:
wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej,sklasyfikowanego w klasie 43.21.Z,
działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w grupie 71.1.
42.12Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.12.Z
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Podklasa obejmuje roboty związane z budową:
dróg szynowych i kolei podziemnej,
przejść podziemnych.
Podklasa nie obejmuje:
wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w klasie 43.21.Z,
działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w grupie 71.1.
42.13Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneliPodklasa obejmuje roboty związane z budową:
mostów, wiaduktów, estakad drogowych, włączając autostradowe, kładek dla pieszych,
tuneli.
Podklasa nie obejmuje:
robót związanych z budową przejść podziemnych, sklasyfikowanych w klasie 42.12.Z,
wykonywania instalacji oświetleniowej i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,
działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w grupie 71.1.
42.2Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczychPodklasa obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.
Podklasa obejmuje roboty związane z budową:
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
magistrali i linii wodociągowych,
systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,
sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,
oczyszczalni ścieków, stacji pomp
oraz
roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.
Podklasa nie obejmuje:
zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w grupie 71.1.
42.22Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychPodklasa obejmuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz związanych z nimi budynków i budowli,które stanowią integralną część tych systemów.
Podklasa obejmuje roboty związane z budową:
linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych,
elektrowni.
Podklasa nie obejmuje:
– zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w grupie 71.1.
42.9Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnejPodklasa obejmuje roboty związane z budową:
dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,
zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające)
oraz
pogłębianie dna dróg wodnych.
Podklasa nie obejmuje:
zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w grupie 71.1.
42.99Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.Z
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa obejmuje roboty związane z budową:
obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,
obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu
oraz
podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg,infrastruktury użyteczności publicznej itp.).
Podklasa nie obejmuje:
instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 68.10.Z,
zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w grupie 71.1.
Budowlanka- tabela PKD p.2

Dział 43

Dział 43 to budowlanka specjalistyczna i nietypowa- rozbiórki, przygotowywanie terenu pod budowę, instalatorstwo itd.

KodNazwa kategoriiOpis dodatkowy
43.1Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychPodklasa ta obejmuje:
rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.
43.12Przygotowanie terenu pod budowę
43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowęPodklasa ta obejmuje:
oczyszczanie terenu budowy,
roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,
przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,
odwadnianie terenu budowy,
drenowanie terenów rolniczych i leśnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,
wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.
43.13Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.13.Z
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Podklasa ta obejmuje:
wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie,sklasyfikowanej w 09.90.Z,
wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z,
prowadzenia pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,sklasyfikowanych w 71.12.Z.
43.2
Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznychPodklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:
instalacje telekomunikacyjne,
strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej,włącznie ze światłowodami,
instalacje anten satelitarnych,
instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.
Podklasa ta nie obejmuje:
budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 42.22.Z,
monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe(włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 80.20.Z.
43.22
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychPodklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych.
Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:
instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
instalacji pieców, wieży chłodniczej,
instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
instalacji gazowych,
instalacji przewodów doprowadzających parę,
instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
instalacji systemów zraszania trawników,
instalacji przewodów.
Podklasa ta nie obejmuje:
wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego,sklasyfikowanej w 43.21.Z.
43.29Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychPodklasa ta obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach.
Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:
dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,
drzwi automatycznych oraz obrotowych,
instalacji odgromowej,
podciśnieniowych systemów czyszczących,
izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.
Podklasa ta nie obejmuje:
instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.
43.3Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31Tynkowanie
43.31.ZTynkowanie
Podklasa ta obejmuje:
wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.
43.32Zakładanie stolarki budowlanej
43.32.ZZakładanie stolarki budowlanejPodklasa ta obejmuje:
instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych),okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,
wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy,szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,
wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.
43.33Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścianPodklasa ta obejmuje:
układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,
układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,
układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,
wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,
tapetowanie ścian.
43.34Malowanie i szklenie
43.34.ZMalowanie i szkleniePodklasa ta obejmuje:
wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
szklenie okien.
Podklasa ta nie obejmuje:
instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.
43.39Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychPodklasa ta obejmuje:
czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Podklasa ta nie obejmuje:
działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,
niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli,s klasyfikowanego w 81.21.Z,
wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków,sklasyfikowanego w 81.22.Z.
43.9Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowychPodklasa ta obejmuje:
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
pokrywanie dachów,
instalowanie rynien i rur spustowych.
43.99Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowanePodklasa ta obejmuje
działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,
zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
osuszanie budynków,
wiercenie szybów,
montaż elementów stalowych,
wyginanie elementów stalowych,
montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,
wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,
wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,
specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,
roboty podpowierzchniowe,
budowę odkrytych basenów kąpielowych,
czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej,piaskowania i podobnych metod,
wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.
Podklasa ta nie obejmuje:
wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.
Budowlanka- tabela PKD p 3

7. Budowlanka- ubezpieczeniowy kod zawodu

Na potrzeby ZUS należy podać ubezpieczeniowy kod zawodu osoby objętej polisą. Robotnicy budowlani i pokrewni otrzymali kategorię 71, jednak warto pamiętać, że do tego katalogu nie zalicza się elektryków.

Poprzedni
Koszty założenia sp. z o.o. w 2023 roku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- koszty założenia sp. z o.o. w 2023 roku

Następny
czterodniowy tydzień pracy. Przedsiebiorca.biz

Czterodniowy tydzień pracy- czy warto?

Sprawdź także
Total
0
Share