Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- co musisz o nim wiedzieć?

ryczałt

Od stycznia 2022 roku, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ciągle zyskuje na popularności. Podatnicy chwalą sobie nie tylko niską składkę zdrowotną i uproszczony sposób rozliczeń, ale i płacą mniej, niż dotychczas. Co musisz wiedzieć o ryczałcie?

Spis treści

  Jaka ustawa reguluje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

  Tę formę podatku normuje Ustawa z dnia 20.11.1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Już sama nazwa wskazuje, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ryczałtu. Ustawa wyklucza:

  • Właścicieli aptek
  • Właścicieli punktów obrotu dewizami
  • Przedsiębiorców zajmujących się handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
  • Wytwórców towarów akcyzowanych (na podstawie innych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z OZE)

  To jednak nie wszystko. Z ryczałtu nie skorzystasz, jeśli w poprzednim roku:

  • zmieniłeś działalność samodzielną na spółkę z małżonkiem
  • zmieniłeś spółkę z małżonkiem na działalność jednoosobową prowadzoną samodzielnie
  • prowadziłeś samodzielnie działalność, którą do tej pory prowadził Twój małżonek

  Powyższe warunki obowiązują tylko wtedy, gdy przed zmianami płaciłeś podatek na zasadach ogólnych, zatem płatnicy podatku liniowego i karty podatkowej są bezpieczni.

  Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą też płacić ci podatnicy, którzy planują świadczyć swoje usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Ograniczenie dotyczy UoP trwających w danym oraz poprzednim roku podatkowym i wprost chodzi tu o przeciwdziałanie sytuacjom, w których pracownik przechodzi na kontrakt B2B wyłącznie ze względu na mniejsze daniny odprowadzane do US.

  Limity na ryczałcie

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie w sposób samodzielny w wysokości nie przekraczającej 2 000 000 euro lub
  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, której wspólnicy łącznie uzyskali przychód mniejszy niż 2 000 000 euro

  W roku podatkowym 2023, limit przychodu w przeliczeniu na złotówki wynosi 9 654 400 złotych.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- stawki podatku

  Ze względu na różną marżowość biznesów, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie aż 9 stawek podatku, od 2 do 17%.

  17%- wolne zawody

  Najwyższą stawkę podatku zapłacą przedstawiciele wolnych zawodów, na przykład tłumacze, adwokaci, notariusze, księgowi czy agenci ubezpieczeniowi.

  Uwaga! Od 2022 roku, zawód lekarza i lekarza dentysty został z tego katalogu wykreślony, a co za tym idzie, stawka podatku jest w tym przypadku inna.

  15%- usługi

  Stawka 15% dotyczy:

  • usług reklamowych i badania rynku
  • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej
  • usług związanych z kulturą, sportem, rekreacją i rozrywką
  • magazynowania i przechowywania towarów, cieczy i gazów
  • obsługi centrali wzywania radio-taxi
  • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
  • reprodukcji komputerowych nośników informacji
  • sprzedaży miejsc reklamowych
  • pilotowania na wodach morskich, przybrzeżnych i śródlądowych

  14%- usługi medyczne i inżynieryjne

  Stawka 14% dotyczy:

  • usług związanych z opieką zdrowotną (lekarze, psychologowie, psychoterapeuci, fizjoterapeuci)
  • usług związanych ze specjalistycznym projektowaniem, na przykład modeli do drukowania w 3D czy frezowania
  • usług architektonicznych, inżynierskich, analiz technicznych, badań technicznych

  12%- usługi wydawnicze

  Stawka 12% dotyczy:

  • fizycznych pakietów gier komputerowych
  • pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego
  • oprogramowania pobieranego z internetu
  • usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu i oprogramowania, zarządzaniem sieciami i systemami informatycznymi
  • usług związanych z instalowaniem oprogramowania

  10%- usługi z branży nieruchomości

  Stawka obowiązuje w przypadku przychodów powstałych ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

  8,5%- najem

  Warto zaznaczyć, że w przypadku nieruchomości, przychody powyżej 100 000 złotych rocznie są objęte wyższą, bo 12,5% stawką ryczałtu. W ustawie uwzględniono:

  • przychody z umów najmu, podnajmu i podnajmu nieruchomości, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • usługi związane z zakwaterowaniem
  • usługi wynajmu i obsługi nieruchomości własnych i dzierżawionych
  • usługi wynajmu i dzierżawy środków transportu z częścią mieszkalną (samochody osobowe, furgonetki, kampery, statki, jachty, houseboaty, motorówki, barki, samoloty, pociągi, kontenery, motocykle, przyczepy kempingowe)
  • usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem

  8,5%- pozostałe usługi

  Stawką 8,5% objęto także:

  • użyczenie własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  • przychody z działalności gastronomicznej, w tym ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
  • przychody związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniu pożarom
  • przychody z usług edukacyjnych
  • przychody z działalności bibliotek, archiwów, muzeów i innych instytucji kulturalnych
  • przychody z wytwarzania dóbr z materiału, który powierzył zamawiający
  • przychody z prowizji kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy

  5,5%- transport, budowlanka i energia

  Stawka 5,5% dotyczy:

  • działalności wytwórczej
  • robót budowlanych
  • przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności przekraczającej 2 tony
  • prowizji z handlu jednorazowymi biletami komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
  • przychodów z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymywanych przez podmioty wytwarzające energię elektryczną z OZE

  3%- gastronomia i handel detaliczny

  3% zapłacą podatnicy którzy:

  • zajmują się działalnością gospodarczą, z wyłączeniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
  • zajmują się działalnością handlową, z wyłączeniem usług opodatkowanych stawką 17% i 15%
  • dokonają odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej

  2%- sprzedaż żywności

  Najniższa stawka podatku dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i odzwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli lub chowu, jeśli są przetworzone w sposób inny niż przemysłowy

  Twojej branży tu nie ma? Skorzystaj ze strony gov.pl

  Kilka stawek ryczałtu dla jednej działalności gospodarczej

  Wielu przedsiębiorców świadczy wiele usług jednocześnie, a niejednokrotnie zdarza się, że podlegają one pod różne stawki ryczałtu. Oczywiście nie jest to przeszkodą w odprowadzaniu tego podatku, choć należy być bardzo uważnym jeśli chodzi o obliczanie należnych kwot.

  Często spotykamy się z sytuacjami, w których ustawa (na pozór bardzo szczegółowa) budzi wątpliwości co do należnej stawki podatku. Dobrym przykładem jest branża IT, w której na pozór bardzo podobne zawody objęte są inną wysokością ryczałtu- wedle indywidualnych interpretacji, usługi świadczone przez Scrum Mastera podlegają pod stawkę 8,5%, ale współpracujący z nim programista zapłaci już 12%. W takich sytuacjach, jedyną rozsądną opcją jest udanie się do doradcy podatkowego i wysłanie wniosku o indywidualną interpretację do naczelnika urzędu skarbowego.

  Nie można jednak zapomnieć, że przedsiębiorca, który jednocześnie prowadzi np kantor lub aptekę oraz restaurację czy firmę budowlaną, nie może płacić zryczałtowanego podatku wyłącznie od usług, które są do tego uprawnione. Świadczenie jakichkolwiek usług spoza katalogu wyznaczonego w ustawie uniemożliwi Ci korzystanie z ryczałtu.

  Ryczałt dla nowej działalności

  Jeśli czytałeś nasz artykuł o tym, jak założyć firmę, prawdopodobnie pamiętasz o wyborze formy opodatkowania na etapie rejestracji w CEIDG. Na tym etapie, nie deklarujesz określonej stawki płaconego podatku (choć kod PKD musi się zgadzać), a jedynie wyrażasz chęć płacenia ryczałtu.

  Przejście na ryczałt

  Jeśli prowadzisz już firmę, możesz przejść na ryczałt wyłącznie na początku roku podatkowego lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód, czyli w standardowym terminie zapłaty podatku dochodowego za zakończony miesiąc.

  Aby zmienić formę opodatkowania, należy złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu do urzędu lub miasta. Cała procedura odbywa się za pomocą formularza do zmiany danych w CEIDG.

  Poprzedni
  Jak założyć firmę w 2023 roku? Jednoosobowa działalność- rejestracja firmy przez internet

  Jak założyć firmę w 2023 roku? Jednoosobowa działalność gospodarcza

  Następny
  Rynek nieruchomości zwalnia. Okazja, czy realne ryzyko?

  Rynek nieruchomości zwalnia. Okazja, czy realne ryzyko?

  Sprawdź także
  Total
  0
  Share