Leasing czy wynajem długoterminowy auta – co się bardziej opłaca w 2024?

Leasing czy wynajem długoterminowy auta - co się bardziej opłaca w 2024?

Leasing auta to od wielu lat popularne rozwiązanie zarówno dla mniejszych przedsiębiorców, jak i firm dysponujących znacznie większym kapitałem ludzkim oraz finansowym. Jednakże, na przestrzeni ostatnich lat, kiedy to przepisy dotyczącego tego typu inwestycji wielokrotnie się zmieniały, coraz częściej wybieranym rozwiązaniem stał się wynajem długoterminowy samochodów.

Natomiast jak sytuacja prezentuje się w 2024 roku? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w dzisiejszym artykule dokładnie przyjrzymy się zarówno dobrze znanemu leasingowi, jak i opcji wynajmu długoterminowego auta. Przedstawimy na czym tak właściwie polegają obydwa, wcześniej wspomniane sposoby dzierżawy samochodu, sprawdzimy jakie są ich wady i zalety, a także porównamy je pod wieloma względami, również tymi prawnymi. Zatem, jeżeli zastanawiasz się co będzie lepszym rozwiązaniem dla Ciebie, koniecznie przeczytaj dzisiejszy artykuł, który rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości oraz umożliwi Ci podjęcie odpowiedniej decyzji, dostosowanej do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Czym jest leasing?

Zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego artykułu, warto krótko wspomnieć, czym tak właściwie jest leasing. Mimo tego, że jest to w miarę powszechna wiedza, w dalszym ciągu nie wszyscy są w stanie dobrze wytłumaczyć to pojęcie.

Czym jest leasing?
Czym jest leasing?

Mianowicie, według najbardziej uniwersalnej definicji, leasing to popularna forma finansowania inwestycji (szczególna umowa dzierżawy), umożliwiająca inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności zakupu tych dóbr. W dzisiejszym artykule skupimy się konkretnie na umowie dotyczącej samochodów, jednakże należy pamiętać, że może ona dotyczyć także wielu innych inwestycji.

Leasing z punktu widzenia prawa

Z prawnego punktu widzenia leasing to umowa na podstawie, której finansujący nabywa od zbywcy rzecz określoną w umowie i oddaje ją korzystającemu do używania przez czas określony w umowie. W zamian za to korzystający uiszcza na jego rzecz ratalne wynagrodzenie.

Leasing z punktu widzenia prawa
Leasing z punktu widzenia prawa

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Dlatego też niezależnie od regulacji kodeksowych, kluczowa z punktu widzenia leasingobiorcy jest analiza treści podpisywanej umowy. Zawiera bowiem ona nie tylko całkowity koszt dzierżawy, długość jej trwania czy wysokość rat i wartość wykupu przedmiotu leasingu, ale także konsekwencje niewywiązywania się z umowy.

Jakie formalności należy spełnić?

Omawiając umowę leasingową nie można zapomnieć o formalnościach, które należy spełnić aby mogła ona wejść w życie. W przypadku podstawowych form tego typu dzierżawy stosuje się procedurę lombardową, która na szczęście jest dosyć uproszczona, jednakże nie zmienia to faktu, że banki i firmy, w celu zawarcia opisywanej umowy, najczęściej wymagają następujących dokumentów:

 • Wpis do CEIDG lub KRS;
 • Umowa spółki;
 • Zaświadczenie o numerze REGON i NIP;
 • Ksero dowodu osobistego;
 • Ksero dowodu osobistego poręczyciela, np. małżonka, członka rodziny.

Wady i zalety leasingu

Skoro dowiedzieliśmy się już czym tak właściwie jest leasing, na czym polega oraz z jakimi formalnościami wiążę się zawarcie tego typu umowy, czas przejść do części artykułu, w której przybliżymy, jak prezentują się wady i zalety tego rozwiązania.

Wady i zalety leasingu
Wady i zalety leasingu

Zalety

 1. Niski koszt początkowy: Jedną z głównych zalet leasingu samochodu jest to, że nie wymaga on dużego wydatku początkowego. Zamiast płacić pełną kwotę za nowy samochód, klient płaci jedynie comiesięczne raty, co pozwala na zachowanie płynności finansowej;
 2. Możliwość regularnej zmiany samochodu: Leasing umożliwia regularną zmianę samochodu na nowszy model, co pozwala na korzystanie z najnowszych technologii i funkcji bez konieczności ponoszenia dużych kosztów zakupu;
 3. Ograniczone ryzyko utraty wartości: W przypadku leasingu, ryzyko związane z utratą wartości pojazdu spoczywa na firmie oferującej samochód, a nie na kliencie. Oznacza to, że klient nie musi martwić się o wartość samochodu na koniec umowy.

Wady

 1. Ograniczenia dotyczące użytkowania: Umowy leasingowe mogą narzucać pewne ograniczenia dotyczące użytkowania pojazdu, takie jak limitowane przebiegi roczne czy zakaz dokonywania modyfikacji w samochodzie;
 2. Brak własności: W przypadku leasingu operacyjnego, klient nie uzyskuje prawa własności do pojazdu, co oznacza, że nie może go sprzedać ani zabezpieczyć jako majątek;
 3. Koszty długoterminowe: Ogólnie rzecz biorąc, koszty leasingu mogą być wyższe niż koszty zakupu samochodu na własność. Po zsumowaniu wszystkich opłat leasingowych może okazać się, że klient zapłacił więcej niż wynosiła wartość samochodu.

Po wymienieniu zarówno zalet, jak i wad leasingu, łatwo zauważyć, że tak jak każde inne rozwiązanie nie jest ono idealne i posiada pewne mankamenty. Jednakże, do indywidualnej oceny należy już to czy przewyższają one plusy, których oczywiście również nie brakuje.

Na czym polega wynajem długoterminowy?

Skoro omówiliśmy już w dokładny sposób czym jest leasing, na czym polega oraz jakie są jego wady i zalety, czas przejść do części artykułu, w której przyjrzymy się alternatywie do tego typu umowy, mianowicie sprawdzimy czym jest wynajem długoterminowy samochodu.

Na czym polega wynajem długoterminowy?
Na czym polega wynajem długoterminowy?

Według dokładnej definicji, wynajem długoterminowy samochodu polega na odpłatnym wydzierżawieniu auta na okres podany w umowie, która może trwać kilka lat. Najemca opłaca comiesięczne raty (czynsz) zgodnie z harmonogramem. Natomiast wykup pojazdu po zakończeniu umowy jest dobrowolny. Warto także zaznaczyć, że wynajmujący może zwrócić auto i podpisać kolejną umowę, wynajmując inny model – nawet znacznie nowszy od tego, z którego korzystał do tej pory.

Wynajem długoterminowy z punktu widzenia prawa

W przypadku długoterminowego wynajmu auta nie mamy najmniejszych wątpliwości, co do tego jakimi przepisami objęty jest ten sposób dzierżawy. Mianowicie kodeks cywilny w art. 659 określa umowę najmu jako taką, w której wynajmujący przekazuje najemcy rzecz do użytku, a najemca ma obowiązek płacenia czynszu za użytkowanie. Najemca może korzystać z przedmiotu umowy najmu tak jak właściciel, pomijając pewne ograniczenia, do których najczęściej należą modyfikacje czy zmiana przeznaczenia tej rzeczy.

Wynajem długoterminowy z punktu widzenia prawa
Wynajem długoterminowy z punktu widzenia prawa

W przypadku wynajmu samochodów sytuacja wygląda następująco – wynajmujący przekazuje najemcy pojazd, a najemca zobowiązuje się uiszczać adekwatną opłatę miesięczną w zamian za jego użytkowanie. Warto zaznaczyć, że wynajmujący w chwili zawiązywania umowy musi być właścicielem pojazdu, który jest przedmiotem podpisywanej umowy.

Jakie formalności należy spełnić?

W przypadku omawiania umowy leasingowej wspominaliśmy o konkretnych formalnościach, które należy spełnić, aby mogła ona wejść w życie. Nie inaczej jest jeżeli mówimy o wynajmie długoterminowym auta, pomimo tego, że rozwiązanie to wymaga mniejszej ilości papierów, nie zmienia to faktu, że jednak istnieją następujące dokumenty, które są koniecznie do tego, aby umowa ta była ważna:

 • Wpisu do CEIDG;
 • Ksero dowodu osobistego;
 • Prawa jazdy lub dodatkowego dokumentu ze zdjęciem.

Wady i zalety wynajmu długoterminowego

Wiemy już na czym dokładnie polega wynajem długoterminowy samochodu, a także dowiedzieliśmy się z jakami formalnościami wiąże się tego typu umowa, dlatego też czas przejść do części artykułu, w której obiektywnie sprawdzimy, jakie są wady i zalety tego rozwiązania.

Wady i zalety wynajmu długoterminowego
Wady i zalety wynajmu długoterminowego

Zalety

 1. Niższe koszty: Wynajem długoterminowy wymaga zazwyczaj niższego wkładu własnego niż zakup samochodu na własność. Wiele firm oferujących wynajem długoterminowy samochodów proponuje atrakcyjne warunki umów, które pozwalają na elastyczność finansową i zachowanie płynności gotówki;
 2. Utrzymanie nowego pojazdu: Wynajem długoterminowy, podobnie jak leasing, umożliwia korzystanie z nowoczesnych i niezawodnych samochodów bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu. W związku z tym najemcy mogą regularnie wymieniać pojazdy na nowsze modele, co pozwala na korzystanie z najnowszych technologii i funkcji, bez ponoszenia znacznie wyższych kosztów;
 3. Ubezpieczenie i serwisowanie w cenie: W niektórych umowach wynajmu długoterminowego koszty ubezpieczenia oraz regularne serwisowanie pojazdu są wliczone w miesięczną ratę. Jest to wygodne rozwiązanie, które eliminuje dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem pojazdu.

Wady

 1. Limity i zakazy związane z użytkowaniem: Długoterminowy wynajem auta, często jest ograniczony pewnymi limitami, chociażby takimi jak maksymalny roczny przebieg, bądź zakaz prowadzenia pojazdu przez osobę, która nie została uwzględniona w umowie;
 2. Wykup pojazdu: Czasami, z różnych powodów, zdarza się, że chcemy wykupić wynajmowany przez nas samochód już po zakończeniu umowy. Oczywiście jest to możliwe, jednakże zazwyczaj jest to trochę większy koszt niż w przypadku leasingu;
 3. Brak własności: Dla niektórych osób brak możliwości posiadania własnego pojazdu może być istotnym czynnikiem, dlatego też fakt, że wynajem długoterminowy nie zapewnia żadnego prawa własności auta, może stanowić istotny problem.

Tak jak wspominaliśmy przy omawianiu wad i zalet leasingu, każde rozwiązanie biznesowe posiada zarówno mocne, jak i słabe strony, nie inaczej jest w przypadku wynajmu długoterminowego, jednakże do samodzielnej oceny należy to, aby stwierdzić, które z nich są bardziej istotne.

Różnice pomiędzy leasingiem, a wynajmem długoterminowym auta

Skoro już dokładnie dowiedzieliśmy się czym jest oraz na czym polega zarówno leasing, jak i wynajem długoterminowy, poznaliśmy wady i zalety obydwu wspomnianych rozwiązań, a także przyjrzeliśmy się temu jak wyglądają te umowy w świetle prawa, czas przejść do najważniejszej części dzisiejszego artykułu. Sprawdźmy zatem, jak dokładnie wyglądają różnice pomiędzy leasingiem, a wynajmem długoterminowym auta.

Różnice pomiędzy leasingiem, a wynajmem długoterminowym auta
Różnice pomiędzy leasingiem, a wynajmem długoterminowym auta

Opłaty

Pierwszą i prawdopodobnie jedną z istotniejszych różnic, które koniecznie trzeba wymienić, jest to jak w zestawieniu ze sobą prezentują się opłaty związane z leasingiem oraz wynajmem długoterminowym.

Mianowicie, z reguły miesięczna rata wynajmu auta na dłuższy okres czasu jest niższa niż miesięczna rata leasingowa. Jest tak ze względu na to, że w przypadku wynajmu opłacamy jedynie różnicę pomiędzy ceną zakupu, a wartością pojazdu na koniec umowy. Natomiast w przypadku leasingu klient spłaca w ratach całą wartość pojazdu, pomniejszoną jedynie o wartość końcową ustalaną indywidualnie

Koszty związane z eksploatacją auta

Kolejną różnicą, na którą koniecznie należy zwrócić uwagę, jest to jak w porównaniu wyglądają koszty związane z codzienną eksploatacją i utrzymaniem auta.

Zacznijmy od wynajmu długoterminowego, koszt i obsługa eksploatacyjna auta są po stronie firmy wynajmu. W jednej racie klient otrzymuje finansowanie oraz pakiet usług, który zazwyczaj obejmuje serwis, opony, ubezpieczenie, a nawet możliwość korzystania z auta zastępczego w razie wystąpienia takiej potrzeby. W przypadku umowy leasingowej jest zupełnie inaczej, koszty i obsługa auta związane z jego eksploatacją są całkowicie po stronie klienta.

Różnice pomiędzy leasingiem, a wynajmem długoterminowym - koszty związane z eksploatacją auta
Różnice pomiędzy leasingiem, a wynajmem długoterminowym – koszty związane z eksploatacją auta

Własność

W tym przypadku różnica może nie jest aż tak istotna, jednakże jest na tyle widoczna, że nie sposób jej nie wymienić. W przypadku wynajmu długoterminowego właścicielem auta przez okres trwania umowy jest firma wynajmująca, natomiast jeżeli chodzi o leasing właścicielem auta przez okres umowy jest zbywca.

Zakończenie umowy

W tej kwestii różnice również są dosyć widoczne i warte uwagi, gdyż bezpośrednio wpływają na to, w jaki sposób zakończy się umowa.

W przypadku wynajmu długoterminowego klient ma możliwość odkupu auta. Jednakże nie jest to jedyna możliwość zakończenia umowy, najczęściej zwraca je i w jego miejsce bierze nowe. Jeśli zdecyduje się na odkup, ceną auta jest jego wartość rynkowa, szacowana na koniec umowy. Jeżeli chodzi o leasing sytuacja wygląda nieco inaczej – odkup najczęściej następuje za ustaloną wartość końcową (1-10%). Natomiast warto zauważyć, że w przypadku tej umowy z zasady klient chce odkupić auto na jej koniec po jak najniższej cenie i użytkować go przez kolejne lata lub ewentualnie sprzedać.

Różnice pomiędzy leasingiem, a wynajmem długoterminowym - zakończenie umowy
Różnice pomiędzy leasingiem, a wynajmem długoterminowym – zakończenie umowy

Podsumowanie

Podsumowując, wybór między leasingiem a wynajmem długoterminowym samochodu zależy głównie od indywidualnych preferencji, potrzeb i sytuacji finansowej każdego klienta. Zarówno leasing, jak i wynajem długoterminowy mają swoje zalety i wady, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji.

W związku z tym, ostateczny wybór między leasingiem a wynajmem długoterminowym powinien być dokładnie przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz preferencji każdego klienta. Warto porównać różne oferty dostępne na rynku, skonsultować się z ekspertami oraz przeanalizować wszystkie koszty i korzyści związane z obiema opcjami przed podjęciem decyzji, aby była ona jak najlepsza.

Koniecznie przeczytaj:

Poprzedni

Palniki acetylenowo-tlenowe dla firm

Następny
Spektrometr – poznaj profesjonalne narzędzia od GFN

Spektrometr – poznaj profesjonalne narzędzia od GFN

Sprawdź także
Total
0
Share