Co to jest GTU? Poradnik na 2023 rok

Kody GTU kompendium wiedzy co musisz wiedzieć o kodach GTU i VAT

Kody GTU, czyli kody grup towarów i usług są niezbędnym elementem deklaracji JPK-V7. Choć GTU obowiązują od 1 października 2020 ( a więc właśnie mijają 3 lata od ich wprowadzenia), wielu podatników dalej ma problem z ich stosowaniem. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu i sprawdzimy, co kwalifikuje się do konkretnego kodu.

Czym są kody GTU?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, kody GTU zostały wprowadzone w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Sklasyfikowane zostały produkty i usługi z branż szczególnie narażonych na możliwość wystąpienia oszustw o charakterze podatkowym. Choć nie muszą one pojawić się na fakturze, podatnik zobowiązany jest do uwzględnienia ich w pliku JPK-V7.

Usługi i towary sklasyfikowane w GTU

Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym grupom towarów i usług:

GTU 1

GTU 1 to napoje alkoholowe

Pierwsza grupa towarów i usług dotyczy dostaw napojów alkoholowych. Ustawodawca wyszczególnił kilka podstawowych kategorii:

 • Piwo;
 • Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%;
 • Napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, o ile zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Warto przy tym zauważyć, że grupę 1 stosujemy wyłącznie wtedy, gdy mowa o dostawie (sprzedaży) towarów, ale już nie przy świadczeniu usług, na przykład gastronomicznych. Dodatkowo, zgodnie z ustawową definicją, napoje alkoholowe to produkty spożywcze, zatem tego kodu nie stosuje się w przypadku dostaw alkoholi technicznych.

GTU 2

GTU 2 to dostawy paliw

Dużo bardziej rozbudowany katalog produktów klasyfikuje się do następnej, czyli drugiej grupy. Ogólnie rzecz biorąc, są to dostawy paliw, konkretnie:

 • Benzyn lotniczych;
 • Benzyn silnikowych, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych;
 • Gazu płynnego (LPG);
 • Oleju napędowego;
 • Olejów opałowych;
 • Paliw typu benzyny i nafty do silników odrzutowych;
 • Pozostałych olejów napędowych;
 • Paliw ciekłych o parametrach określonych w ustawie;
 • Biopaliw ciekłych o parametrach określonych w ustawie;
 • Pozostałych towarów opodatkowanych akcyzą (np. wyroby energetyczne).

W praktyce, druga grupa dotyczy wszystkie przedsiębiorstwa handlujące paliwami i surowcami energetycznymi.

GTU 3

GTU 3 to dostawy olejów technicznych, smarowych i opałowych

To oznaczenie wykorzystamy w przypadku dostawy:

 • Oleju opałowego (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym);
 • Olejów smarowych i pozostałych olejów, czyli:
  • Oleje do przeprowadzania procesu specyficznego;
  • Oleje do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż proces specyficzny;
  • Oleje przeznaczone do innych celów;
  • Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe;
  • Oleje hydrauliczne;
  • Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe;
  • Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne;
  • Oleje izolacyjne.

Trzecia grupa towarów i usług nie obejmuje jednak:

 • Olejów białych do kodu CN 2710 19 85;
 • Parafiny ciekłej do kodu CN 2710 19 85;
 • Smarów plastycznych do kodu CN 2710 19 99;
 • Olejów smarowych skodyfikowanych jako CN 2710 20 90;
 • A także preparatów smarowych objętych CN 3403 za wyjątkiem dostawy smarów plastycznych z tej pozycji.

GTU 4

GTU 4 obejmuje dostawy wyrobów tytoniowych, wyrobów nowatorskich i płynów do epapierosów

Ten plik kontrolny obejmuje dostawy:

 • Wyrobów tytoniowych;
 • Suszu tytoniowego;
 • Płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

GTU 5

GTU 5 obejmuje gospodarkę odpadami

To oznaczenie obejmuje dostawy odpadów takich jak:

 • Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające, czyli:
  • Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego;
  • Zużyta elektronika użytkowa;
  • Zużyte transformatory i silniki;
  • Zużyte samochody, wagony kolejowe;
 • Odpady szklane;
 • Odpady z papieru i tektury;
 • Pozostałe odpady gumowe;
 • Odpady z tworzyw sztucznych;
 • Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal;
 • Niebezpieczne odpady zawierające metal, między innymi:
  • Zużyte utrwalacze zawierające związki srebra, zużyte transformatory i kondensatory oraz zużyte urządzenia zawierające PCB;
  • odpady niebezpieczne, zawierające w znacznej części cynk (Zn) i ołów (Pb), powstający w procesie produkcyjnym;
 • Odpady i braki ogniw i akumulatory elektryczne;
 • Surowce wtórne, czyli:
  • Metalowe;
  • Ze szkła;
  • Z papieru i tektury;
  • Z tworzyw sztucznych;
  • Z gumy.

GTU 6

GTU 6 to przede wszystkim sprzęt elektroniczny i komputerowy

Obowiązek stosowania tego kodu spoczywa na czynnych podatnikach VAT, którzy dokonują dostaw różnych urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, są to między innymi:

 • Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
 • Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD);
 • Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;
 • Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe;
 • Części i akcesoria do fotokopiarek;
 • Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice, preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, nigdzie indziej nieklasyfikowane;
 • Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty oraz tusze;
 • Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami;
 • Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;
 • Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD;
 • Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem;
 • Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD;
 • Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD;
 • Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp., nośnikach – wyłącznie dyski SSD.

GTU 7

GTU 7 to wszelkiego rodzaju pojazdy i części samochodowe

Ten rodzaj oznaczenia dotyczy w szczególności dealerów samochodowych oraz dostawców części samochodowych takich jak:

 • Ciągników (w tym rolniczych, gąsienicowych, drogowych do naczep);
 • Pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą;
 • Samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób (innych niż te objęte pozycją „pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą”);
 • Pojazdów silnikowych do transportu towarów;
 • Pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów;
 • Podwozi wyposażonych w silniki do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Nadwozi (włączając kabiny) do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705;
 • Części i akcesoriów do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705.

GTU 8

GTU 8 to nie tylko metale szlachetne, ale również niektóre wyroby ze stali

Obowiązek stosowania tego oznaczenia dotyczy dostaw metali szlachetnych oraz nieszlachetnych, takich jak:

 • Wyroby z metali szlachetnych (złom) lub z udziałem tych metali z załącznika 12., w tym:
  • Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna;
  • Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione, oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu;
  • stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych;
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowe;
 • Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane;
 • Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane;
 • Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej;
 • Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone;
 • Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej;
 • Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone;
 • Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej;
 • Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej;
 • Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej;
 • Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane;
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane;
 • Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej;
 • Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej;
 • Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej;
 • Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
 • Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
 • Aluminium nieobrobione plastycznie;
 • Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych;
 • Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym.

GTU 9

GTU 9 to przede wszystkim leki i wyroby medyczne

Oznaczenie to dotyczy dostaw leków oraz wyrobów medycznych z wykazu leków zagrożonych barakiem dostępności, czyli:

 • Produktów leczniczych;
 • Środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • Wyrobów medycznych.

GTU 10

GTU 10 to dostawy budynków, budowli, gruntów

Oznaczenie to obejmuje jedynie dostawy:

 • Budynków;
 • Budowli;
 • Gruntów.

Co ważne, wbrew obiegowej opinii, GTU 10 nie obejmuje usług budowlanych ani remontowych.

GTU 11

Oznaczenie to jest stosowane w przypadku świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z:

 • Instalacji – dwutlenku węgla, podtlenku azotu i perfluorowęglowodorów;
 • Operacji lotniczej – dwutlenku węgla.

GTU 12

GTU 12 to między innymi usług prawnicze, doradcze i audytorskie, ale również marketingowe
Ile zarabia adwokat?

To konkretne oznaczenie obejmuje czynnych podatników VAT, którzy świadczą usługi o charakterze niematerialnym, wyłącznie:

 • Doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem – PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11,70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19;
 • W zakresie rachunkowości i audytu finansowego – PKWiU 69.20.1, 69.20.2;
 • Prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych – PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1;
 • Firm centralnych – PKWiU 70.1;
 • Marketingowych lub reklamowych – PKWiU 73.1;
 • Badania rynku i opinii publicznej – PKWiU 73.2;
 • W zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – PKWiU 72;
 • Oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji – PKWiU 85.5.

GTU 13

Ostatnie oznaczenie obejmuje różne usługi transportowe takie jak:

 • Transport drogowy towarów;
 • Transport drogowy produktów naftowych cysternami;
 • Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych;
 • Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt;
 • Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
 • Transport drogowy towarów samochodami typu chłodnia;
 • Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami;
 • Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach;
 • Transport drogowy przesyłek pocztowych;
 • Pozostały transport drogowy towarów;
 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;
 • Usługi związane z przeprowadzkami świadczone na rzecz gospodarstw domowych;
 • Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami.

Po co wprowadzono kody GTU?

Jak już wspomnieliśmy, Grupy Towarów i Usług powstały w celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Prawdopodobnie duża część naszych czytelników zauważyła już, że powyższe kody odnoszą się do dóbr, które często wykorzystywane były (lub nadal są) do prowadzenia wszelkiej maści oszustw – paliwa, metal szlachetne czy usługi doradcze często są wysoko wyceniane, a jednocześnie trudno jest jednoznacznie określić, czy doszło do danej transakcji.

Warto również zauważyć, że kody GTU nie dotyczą transakcji pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (B2C). Nacisk na obrót pomiędzy przedsiębiorcami jednoznacznie wskazuje na jeden, zasadniczy cel, jakim jest pobieranie większych kwot z tytułu podatku VAT.

Jak wpisać kod GTU na fakturze?

Jak wpisać kod gtu na fakturze

Zdecydowana większość programów do fakturowania ułatwia wprowadzanie odpowiednich oznaczeń – wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję. Warto jednak skonsultować się z księgową, aby nie dokonać błędu w tym zakresie – konsekwencje z całą pewnością nie są przyjemne.

Kiedy nie trzeba korzystać z kodów GTU?

Jest kilka oczywistych sytuacji, w których podatnik nie jest zobowiązany do korzystania z grup towarów i usług. W szczególności, są to:

Kodów GTU na fakturze nie umieszczą podatnicy zwolnieniu z podatku VAT, niezależnie od charakteru tegoż zwolnienia. Grupy towarów i usług powstały na potrzeby deklaracji JPK V7, zatem jeśli nie jest ona składana, trudno oczekiwać aby stosować jakiekolwiek oznaczenia.

Wielu podatników świadczy usługi lub sprzedaje produkty niesklasyfikowane w GTU. Przykładem mogą być usługi medyczne, dostawy produktów spożywczych czy naprawa samochodów.

Jedna działalność, kilka kodów GTU

Jeśli prowadzisz działalność wielobranżową, prawdopodobnie pojawi się konieczność wykazywania grup towarów i usług na fakturach. W takiej sytuacji, nie musisz się martwić – nie ma żadnych limitów dotyczących ilości kodów – jedynym warunkiem jest konieczność ich poprawnego wykazania.

GTU – podstawa prawna

Choć kody GTU są nierozerwalnie związane z ustawą o podatku VAT i są w niej wyszczególnione, to do tegoż aktu wprowadzono je w drodze rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. 2021 poz. 1179).

Dodajmy również, że za brak odpowiedniego oznaczenia kodu GTU można otrzymać karę w wysokości 500 złotych za każdy przypadek uchybienia.

Poprzedni
Jak sprzedawać na OLX?

Jak sprzedawać na OLX?

Następny
Jak znaleźć pracowników technologicznych?

Jak znaleźć pracowników technologicznych?

Sprawdź także
Total
0
Share